Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát chuyên đề tại 5 địa phương có công dân khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp

Sáng 8/03, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, Đoàn giám sát tổ chức Phiên họp lần thứ 2 tại Nhà Quốc hội.

Cùng dự Phiên họp có Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình-Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm-Phó trưởng đoàn Giám sát, cùng các thành viên Đoàn giám sát.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, phiên họp nhằm cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát sơ bộ và dự kiến đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 3. Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh, thống kê số liệu báo cáo là nhiệm vụ quan trọng số một trong Báo cáo, đề nghị các thành viên đoàn giám sát làm rõ một số nhận định, cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo Báo cáo để Tổ biên tập tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự thảo Báo cáo bước đầu, các quy định của Luật đã được thể chế hóa. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản hướng dẫn của các cơ quan còn chậm, chưa kịp thời. Vẫn còn một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn và chưa đảm bảo tính thống nhất hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể. So với giai đoạn 2011-2016, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước các cấp để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng. Số lượt đoàn đông người tăng nhưng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước giảm. Tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, gửi đơn không đúng cơ quan có thẩm quyền còn diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người khiếu nại còn hạn chế; nhiều vụ việc đã giải quyết đúng nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém. Thủ trưởng cơ quan hành chính ở một số nơi chưa thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật. 

Thường trực Đoàn giám sát cũng dự kiến về việc thành lập 2 Đoàn giám sát tại 5 tỉnh, thành phố là các địa phương có công dân khiếu nại đông người phức tạp, có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, tại đây, Đoàn giám sát sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị và xem xét, có ý kiến về các vụ việc cụ thể. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát sẽ làm việc với các bộ ngành Trung ương về 1 số lĩnh vực quản lý nhà nước./.

Sỹ Cường