Dự kiến xây dựng chương trình 180 nghìn tỉ đồng về văn hóa

Tại Hội thảo Văn hóa 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu 9 nhóm chính sách và 7 nhiệm vụ cần làm ngay, trong đó có nhiệm vụ cần sớm xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Để thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng này, chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa đang được khẩn trang triển khai. Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các bộ ngành, chuyên gia vào sáng nay, đơn vị soạn thảo đã trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho chương trình.

Nhận định về các vấn đề văn hóa hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ ra một số hạn chế nổi cộm như sự đứt gãy thế hệ trẻ làm công tác quản lý văn hóa; văn nghệ sĩ phải đối mặt với thị trường, đôi khi phải chạy theo nuông chiều thị hiếu; hạn chế về nguồn lực dẫn đến hạn chế về truyền bá văn hóa;….

Trước thực tiễn đó cùng với những cơ sở chính trị, pháp lý đã được khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bản dự thảo của chương trình được xin ý kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các bộ ngành lần đầu vào tháng 7 năm nay.

Theo tờ trình mới nhất, tổng kinh phí chương trình dự kiến là 180 nghìn tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 108 nghìn tỉ đồng, ngân sách địa phương là 36 nghìn tỉ đồng và các vốn huy động hợp pháp khác là 36 nghìn tỉ đồng. Tổng kinh phí của Chương trình được xây dựng căn cứ trên mục tiêu “tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm”. Bên cạnh 9 nhóm mục tiêu như bản dự thảo hồi tháng 7, tờ trình lần này bổ sung nhóm nhiệm vụ thứ 10 về Tăng cường công tác giám sát và truyền thông, tuyên truyền về Chương trình. Mục tiêu này nhằm đảm bảo năng lực đội ngũ quản lý, điều phối chương trình; cũng như đảm bảo việc huy động nguồn vốn từ xã hội.

Buổi làm việc cũng ghi nhận nhiều góp ý của các nhà quản lý, chuyên gia, địa phương về các vấn đề kĩ thuật trong xây dựng chương trình cũng như góp ý về phạm vi thực hiện chương trình. 

 

Đỗ Minh -

Trương Tùng