Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Bước phát triển lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” vừa ra mắt đúng dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng vừa qua, là cuốn sách thứ 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cuốn sách đầu tiên về chống tham nhũng của Tổng Bí thư được xuất bản vào năm 2019 với tiêu đề “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng”.

Nếu như cuốn sách đầu tiên giúp độc giả hiểu rõ thêm về những kết quả đạt được, những kinh nghiệm cũng như sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thì cuốn sách thứ hai có thể coi là cuốn cẩm nang về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng bàn luận về nội dung này xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình: GS,TS Khoa học Phan Xuân Sơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Bích Liên