Đưa nội dung sử dụng internet an toàn vào môn học bắt buộc

Sáng 02/03, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho thấy, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh, sinh viên, nhà giáo về Internet, an toàn thông tin, an ninh mạng được quan tâm. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, Tin học trở thành môn học bắt buộc với nội dung sử dụng Internet an toàn, lành mạnh thông qua chủ đề dạy học Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số. 

Các ý kiến tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những tồn tại, bất cập trong việc sử dụng thông tin trên môi trường mạng của học sinh cũng như những tác động của thông tin trên môi trường mạng đến tâm lý, lối sống của học sinh; những khó khăn trong công tác học sinh, sinh viên, trong giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh, sinh viên nhà giáo về Internet, an toàn thông tin, an ninh mạng; sự phối hợp với các ngành chức năng về tuyên truyền, định hướng, giáo dục an toàn thông tin, an ninh mạng. 

Các đại biểu cũng cho ý kiến về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong trong bối cảnh chuyển đổi số,  đánh giá cụ thể việc giảng dạy môn tin học ở các cấp học phổ thông và những khó khăn nếu có về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên. Giải pháp thúc đẩy các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội/group của các trường, cơ sở giáo dục; giải pháp nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh, sinh viên về ý thức và kĩ năng tiếp nhận thông tin trên không gian mạng./.

Thực hiện : Phan Hằng Quang Sỹ