Đức sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine

Đức sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine lên 8,5 tỷ USD trong năm 2024.

Quyết định tăng viện trợ quân sự lên 8,5 tỷ USD được đưa ra căn cứ vào tình hình cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay. Trước đó, Các đảng trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz đã đạt thỏa thuận tăng gấp đôi gói viện trợ thiết bị quân sự cho Ukraine. Quyết định này sẽ được quốc hội Đức thông qua trong cuộc bỏ phiếu tuần này. 

Q.T