Dừng thi công dự án đổ đất quây núi thành 'hòn non bộ' ở vịnh Hạ Long

Ngày 6/11, UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, vừa có văn bản về việc kiểm tra dự án đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 3105/UBND- GTCN&XD ngày 5/11 về việc kiểm tra dự án đô thị tại khu 10B, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Nguyễn Mạnh Cường có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Phòng TN&MT TP Cẩm Phả chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, UBND phường Quang Hanh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường thi công dự án đô thị tại khu 10B.

Làm rõ nội dung phản ánh của một số bài báo liên quan đến quá trình thi công của dự án. Tham mưu, đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP Cẩm Phả trước ngày 10/11 để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Yêu cầu Công ty TNHH Đỗ Gia Capital dừng thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND TP Cẩm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước và các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cũng yêu cầu Phòng TN&MT TP Cẩm Phả, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Việt Bắc