Dừng thực hiện chủ trương thành lập Trường ĐH FLC ở Quảng Ninh

Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 692 ngày 27/4 về việc hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đề án thành lập, Trường đại học FLC từng được giới thiệu sẽ xây dựng với quy mô dự kiến khoảng 50ha tại các phường Hà Lầm, Hà Trung, thành phố Hạ Long, với tổng vốn đầu tư ước tính gần 4.000 tỉ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục chính như khu hiệu bộ, hành chính; khu giảng đường; khu thực hành; đất thư viện; ký túc xá…

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2019-2021) đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo cho khoảng 2.000 sinh viên; giai đoạn 2 (2022-2025) - tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục còn lại để đạt quy mô đào tạo cho khoảng 7.500 sinh viên.

Thời điểm tổ chức khởi công dự án, Tập đoàn FLC quảng bá sẽ đào tạo các chuyên ngành mũi nhọn là công nghệ cao, du lịch và hàng không. Trường dự kiến tuyển sinh mùa đầu tiên vào cuối năm 2020 với quy mô tuyển sinh ban đầu là 600 sinh viên, tăng lên 6.100 sinh viên vào năm 2024 và 10.000 sinh viên vào năm 2035.

Tuy nhiên, trái ngược với việc tổ chức lễ khởi công rầm rộ vào tháng 8.2019, sau đó dự án này "án binh bất động" cho đến nay.

Thúy Hiền