Được phép hoán cải xe từ nhiều chỗ xuống ít chỗ hơn, không phục vụ mục đích kinh doanh

Phát biểu tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thành Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho biết, Bộ trưởng đã trả lời ý kiến của các đại biểu liên quan đến hoạt động đăng kiểm, trong đó có ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung về các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm.

Đại biểu Nguyễn Thành Nam đồng tình với nội dung Bộ trưởng đã trả lời và khẳng định trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều giải pháp để sớm ổn định hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thành Nam nêu rõ, vấn đề đặt ra là làm thế nào để hoạt động đăng kiểm đảm bảo ổn định, đúng pháp luật, không rơi vào tình trạng như trong thời gian vừa qua. Đại biểu Nguyễn Thành Nam cho rằng, việc xác định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải và các chính quyền địa phương trong vấn đề này là rất quan trọng. Chính vì vậy, đại biểu Nguyễn Thành Nam đề nghị Bộ trưởng có những quy định cụ thể để tăng cường công tác thanh tra, giám sát, phát hiện kịp thời, phòng ngừa hiệu quả để không xảy ra tình trạng là hiện nay nhu cầu đăng kiểm tăng cao nhưng lại dễ bị lợi dụng.

Đồng thời đại biểu Nguyễn Thành Nam đề nghị cần quan tâm rà soát, điều chỉnh quy chuẩn đăng kiểm cho phù hợp các loại phương tiện hiện nay. Đề nghị cùng với các chức năng thanh tra, kiểm tra, cần rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn trường hợp để đáp ứng với các loại phương tiện trong giai đoạn hiện nay.