Được và mất trong sở hữu chung cư có thời hạn

Theo chương trình làm việc của Phiên họp thứ 21, ngày 17/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Góp ý cho các nội dung mới về sở hữu nhà chung cư được quy định tại dự thảo luật, nhiều ý kiến cho rằng sẽ có mặt thuận cho công tác quản lý nhà nước về chung cư, tuy nhiên những quy định này sẽ cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường bất động sản trong thời gian tới, đây là những chia sẻ của các chuyên gia về vấn đề này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi video!

 

Thực hiện : Ngọc Thiện Hoàng Hương Việt Hà