Đường Hồ Chí Minh chưa hoàn thành, đại biểu nói lý do đưa ra "đơn giản quá"

Thảo luận tại tổ về nội dung này, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng và phát triển đường Hồ Chí Minh, tuy nhiên, cần làm rõ nguyên nhân của việc chậm trễ, chưa đạt yêu cầu tiến độ xây dựng con đường quan trọng này theo đúng tinh thần nghị quyết của Quốc hội.

Công tác xây dựng, quy hoạch đường Hồ Chí Minh đã đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Các quy hoạch này từng bước được đầu tư, hình thành mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi trong việc ứng phó với thiên tai và tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. 

Ông LẠI THẾ NGUYÊN - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: “Tuyến đường này có tác dụng củng cố quốc phòng - an ninh khi được vận hành. Hiện nay nó là cơ sở để quản lý quỹ đất dự phòng khi triển khai giai đoạn 2. Trên thực tế, đoạn đường qua Thanh Hoá dài 129km gần 20 năm chất lượng vẫn tốt. Dự án dù đi qua nhiều khu rừng quốc gia, khu du lịch nhưng giải quyết tốt vấn đề sinh thái ”.

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG - Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: “Cần phân tích rõ hơn lý do vì sao nhiều năm qua con đường này không hoàn thành được. Trong báo cáo này lý do nêu ra có vẻ là đơn giản quá như lựa chọn đầu tư, giải phóng mặt bằng, vốn….Cần phân tích rõ hơn lý do ở đâu và trách nhiệm này thuộc về ai?".

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Đoạn hư hỏng xuống cấp cố gắng bố trí chi phí duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo thông suốt tuyến đường. Khi có thông báo, Chính phủ đã khẩn trương, nghiêm túc và có hướng xử lý vấn đề này. Chính phủ đã rà soát trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm phân bổ cho ngành GT-VT, đã tiết kiệm 4.000 ty để bố trí vốn cho đoạn tuyến Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, Rạch Sỏi - Bến Nhất- Gò Quao - Vĩnh Thuận, kết nối đồng bằng Sông Cửu Long, ATK".

Dự án đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành khoảng 2.362 km/2.744 km, đạt 86,1% và khoảng 258 km tuyến nhánh; đang thực hiện 211 km; chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện 171 km còn lại nhằm nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh./.
 

Thực hiện : Xuân Dần Nguyễn Duyên