EU chưa thống nhất các vấn đề mục tiêu năng lượng tái tạo

Trong cuộc đàm phán tại Brussels, các nước EU hiện chưa thống nhất trong vấn đề công nhận năng lượng hạt nhân trong các mục tiêu năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Cuộc đối đầu giữa hai đối thủ liên minh Châu Âu diễn ra một ngày trước khi các quốc gia EU và các nhà lập pháp đồng ý các mục tiêu khó khăn hơn của EU để mở rộng năng lượng tái tạo vào năm 2030. 11 quốc gia đã thảo luận về nỗ lực loại bỏ năng lượng hạt nhân khỏi các mục tiêu năng lượng tái tạo. Các quốc gia cho rằng việc kết hợp hạt nhân vào luật năng lượng tái tạo sẽ làm sao nhãng nỗ lực mở rộng ồ ạt năng lượng gió và mặt trời. Các cuộc đàm phán bị sa lầy trong một cuộc tranh luận về năng lượng hạt nhân, với vấn đề cản trở thỏa thuận về một trong những chính sách khí hậu chính của châu Âu.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam