EU đạt thỏa thuận về cải cách thị trường carbon

Liên minh châu Âu vừa đạt được một thỏa thuận để cải tổ thị trường carbon của khối, vốn là công cụ chính sách chủ chốt để chống biến đổi khí hậu.

Theo thỏa thuận, EU đặt mục tiêu cắt giảm 62% lượng khí thải so với mức của năm 2005 vào năm 2030. Đồng thời khởi động một thị trường carbon mới, bao gồm những nhà cung cấp nhiên liệu phát thải CO2 sử dụng trong ô tô và các toà nhà vào năm 2027. EU cũng quyết định điều chỉnh tổng mức trần phát thải trong 2 năm tới lần lượt là 90 và 27 triệu tín chỉ carbon, đồng thời mức trần này giảm 4,3%/năm từ năm 2024-2027 và 4,4% từ năm 2028-2030. Thỏa thuận nói trên vẫn cần được Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu chính thức thông qua.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam