EU gia hạn 10 năm thời gian sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate

Liên minh Châu Âu EU mới đây cho biết sẽ gia hạn giấy phép sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate thêm 10 năm.

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ gia hạn phê duyệt glyphosate dựa trên các đánh giá an toàn của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu và Cơ quan Hóa chất châu Âu, cũng như tuân theo các điều kiện và hạn chế mới, chẳng hạn như tỷ lệ áp dụng tối đa. Theo quy định của EU, Ủy ban châu Âu phải đưa ra quyết định về việc cấp phép hết hạn vào ngày 15/12. Glyphosate đã được nông dân sử dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ và trong các mục đích sử dụng khác như làm sạch cỏ dại trên các tuyến đường sắt. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam