EU: Nội dung do AI tạo ra phải được dán nhãn

Lo ngại các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT có thể làm gia tăng khả năng lạm dụng công nghệ để tạo ra nhiều thông tin sai lệch, mới đây, Ủy ban Châu Âu (EC) tuyên bố nên dán nhãn những nội dung do các công cụ này tạo ra.

Theo bà Vera Jourova, các công ty triển khai các công cụ AI tổng quát như ChatGPT và Bard có khả năng tạo ra thông tin sai lệch. Do đó, cần gắn nhãn nội dung đó như một phần trong nỗ lực chống lại tin giả. Sao cho người dùng nhận biết đây là sản phẩm của robot chứ không phải là hình ảnh hay văn bản được tạo ra bởi con người.

Hiện các công ty như Google, Microsoft và Meta Platforms đã đăng ký Quy tắc thực hành của EU nhằm ngăn chặn và giải quyết thông tin sai lệch. Các công ty này sẽ báo cáo về các biện pháp được áp dụng để giải quyết vấn đề này vào tháng 7/2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

QT