EU ra tuyên bố chung về chiến lược tương lai

Các nhà lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh không chính thức kéo dài 1 ngày tại thành phố Granada (Tây Ban Nha). Hội nghị đánh dấu bước khởi đầu của quá trình đề ra những định hướng chính trị chung của EU và ưu tiên trong những năm tới, vạch ra một đường lối hành động chiến lược định hình tương lai chung có lợi cho tất cả.

Phát biểu họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết việc thông qua tuyên bố chung là một bước khởi đầu quan trọng cho những công việc trong tương lai nhằm xây dựng Chương trình Nghị sự Chiến lược EU giai đoạn 2024-2029.

Về vấn đề mở rộng liên minh, tuyên bố nêu rõ các nước muốn gia nhập cần nỗ lực cải cách; trong khi EU cũng cần vạch ra những cải cách và cơ sở nội bộ cần thiết, đồng thời cải cách quy trình ra quyết định và các quy định ngân sách để tiếp nhận các thành viên mới.

Ngoài ra, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU cũng đã thảo luận về chính sách nhập cư. Tuy nhiên, vấn đề này không được đưa vào tuyên bố chung do còn nhiều chia rẽ giữa các nước thành viên. Thay vào đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã thông qua một tuyên bố chủ tịch về di cư và tị nạn.

Hội nghị thượng đỉnh Granada đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo EU thảo luận về các ưu tiên trong tương lai cho chương trình nghị sự sẽ được thông qua vào tháng 6/2024. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!