EU thông qua cải cách thị trường carbon lớn nhất tại Châu Âu

Các quốc gia EU đã đưa ra thống nhất chung về cuộc cải cách thị trường carbon tại Châu Âu lớn nhất từ trước tới nay.

Kể từ năm 2005, thị trường carbon của Châu Âu đã yêu cầu các nhà máy điện và nhà máy công nghiệp phải mua giấy phép phát thải CO2. Theo đó, các lĩnh vực này đã giảm được 43% lượng khí thải. Nghị viện Châu Âu (EP) đã thông qua thỏa thuận đạt được với các nhà đàm phán của các thành viên EU vào năm ngoái, nhằm cải cách thị trường carbon để lượng khí thải vào năm 2030 giảm 62% so với mức của năm 2005 trong năm 2030. Sau gần hai năm đàm phán của EU, dự kiến chính sách này sẽ được phát triển thành luật. Trước đó, trong 27 nước EU, có 24 nước bỏ phiếu ủng hộ cải cách. Trong khi đó, Ba Lan và Hungary phản đối, Bỉ và Bulgaria bỏ phiếu trắng.

Hoàng Lịch