EVNCPC đảm bảo hạ tầng lưới điện xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cùng với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, EVNCPC cùng các đơn vị thành viên đã không ngừng đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện góp phần tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tại Đắk Nông, nhờ những giải pháp PC Đắk Nông đã triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 53 xã đạt tiêu chí số 4 về điện (chiếm 88,3%). Trong những tháng cuối năm, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư cải tạo, xây dựng mạch vòng trung áp, xuất tuyến 22kV, 35kV. Các dự án sẽ góp phần hoàn thiện tiêu chí số 4 về xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa. Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí số 4 tại  xã Đăk Buk Sor, huyện Tuy Đức và xã Quảng Sơn, huyện ĐăkGLong.

Ông Lê Huy Thiệp, Phó Giám đốc Kỹ thuật PC Đắk Nông: “Tổng công ty cũng đã đầu tư phối hợp, tiếp tục đầu tư dự án ở khu vực Gia Nghĩa…khoảng 185 tỷ, thiết nghĩ những chương trình như thế góp phần cấp điện cho khu vực vùng sâu vùng xa và nông thôn mới khá tốt. Đến nay 100% các khu vực có điện đầy đủ”.

Tại Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo đã hoàn thành cấp điện đến hầu hết các hộ dân, giải quyết được tình trạng lưới điện mất an toàn, đảm bảo điện áp ổn định cho 96 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn, đáp ứng được tiêu chí số 4. Dự kiến đến năm 2025, PC Khánh Hòa sẽ phối hợp cùng các địa phương và Sở, Ban ngành trong tỉnh đầu tư các tiểu dự án Cấp điện nông thôn với tổng mức đầu tư đề nghị là 24,9 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo đã giúp người dân xóa đói giảm nghèo, thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao thu nhập, đồng thời giúp người dân nâng cao đời sống văn hóa, dân trí, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các địa phương ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên./.