Gần 11,8 triệu người dùng căn cước công dân gắn chíp để khám chữa bệnh

Tính đến ngày 20/2, BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 74 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cũng theo BHXH Việt Nam, Toàn quốc hiện đã có 12.268 cơ sở y tế triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 96%) với gần 11,8 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.

Khi triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, BHXH Việt Nam cũng đã tính giảm trừ mức đóng gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đến nay, hệ thống đã xử lý gia hạn có giảm trừ mức đóng cho gần 600 thẻ bảo hiểm y tế.

Với việc sử dụng CCCD gắn chip trong khám chữa bệnh, thay vì tốn thời gian vào việc làm thủ tục giấy tờ như trước đây, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.

Ngoc Anh Nguyen