Gần 1,4 triệu xe ô tô sẽ được giãn chu kỳ đăng kiểm tự động

Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 16 của Bộ GTVT về kiểm định xe cơ giới đường bộ sẽ được áp dụng từ đầu tháng 6 tới đây. Theo tính toán, nếu áp dụng quy định trên từ ngày 1/6/2023, sẽ có gần 1,4 triệu ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh được tự động gia hạn theo chu kỳ mới thêm 6 tháng, không cần phải đưa xe đi kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh là nhóm xe cá nhân, cường độ sử dụng không nhiều, việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa của chủ phương tiện tốt hơn so với loại phương tiện kinh doanh. Tỷ lệ đạt ngay từ lần kiểm định thứ nhất của nhóm này cao, khoảng 95% tổng số xe. Điều đó cho thấy không cần thiết kiểm định lại xe trước khi giãn chu kỳ mà vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn

Dự thảo thay thế thông tư 16 mới sẽ quy định Cục Đăng kiểm có trách nhiệm xây dựng phần mềm, trang bị đường truyền, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ tra cứu thông tin và xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo mẫu ban hành

Khi áp dụng phương án tự động áp dụng chu kỳ kiểm định mới, các xe thuộc đối tượng gia hạn, tem kiểm định sẽ được tự động gia hạn đến hết ngày 1-12-2023, chủ xe không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam