Gần 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong tháng 1

Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỷ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả này đạt được nhờ quá trình chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ những vấn đề vướng mắc khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực, từng khâu của dự án đầu tư công.

Năm 2024, Thủ tướng đã giao ngay 100% vốn đầu tư công là 657.000 tỷ đồng, ngay trước ngày 31/12/2023. Đến thời điểm này, các cơ quan đã giao cho địa phương 632.000 tỷ đồng, tương đương gần 97%. Đầu tư công liên quan đến rất nhiều ngành, lĩnh vực, những vấn đề pháp luật như đất đai, môi trường, xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, ngân sách… Chính phủ đã tập trung tháo gỡ, giải quyết những nút thắt, vướng mắc khó khăn trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong từng khâu của dự án đầu tư công, để có các giải pháp tháo gỡ và đạt được những kết quả đáng khích lệ ngay từ đầu năm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam