Gần 22.000 người Việt Nam đang du học tại Mỹ

Năm học 2022-2023, Mỹ có hơn một triệu sinh viên (bậc đại học) đến từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có 21.900 sinh viên người Việt. Đây là nội dung nằm trong báo cáo Open Doors về trao đổi giáo dục quốc tế do tổ chức IIE công bố ngày 13/11.

Theo đó, so với năm học 2021-2022, số du học sinh Việt Nam tăng thêm gần 1.200 người, tương đương 5,7%. Dù chưa trở lại mức trước dịch Covid-19, đây vẫn là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam nằm trong top 5 thế giới về số sinh viên quốc tế ở Mỹ.

Xét theo từng bậc học, du học sinh Việt Nam đến Mỹ chủ yếu để học đại học, cao đẳng với gần 14.300 người. Tiếp đó là học viên sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ) với hơn 3.760 người. Còn lại là người Việt theo các chương trình không cấp bằng hoặc trong diện ở lại thực tập 36 tháng sau tốt nghiệp.

Về ngành học, 47,6% sinh viên Việt Nam theo đuổi bằng cấp về STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học), tăng 0,5% so với năm ngoái. Ngoài ra, khoảng 24,7% sinh viên người Việt chọn các ngành Kinh doanh và Quản lý, giảm 0,9% so với năm ngoái.

Được biết, IIE là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực trao đổi giáo dục của Mỹ. Báo cáo Open Doors được thực hiện hàng năm, do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, được đánh giá là nguồn thông tin đầy đủ về tình hình du học sinh, học giả đến Mỹ và số học sinh, sinh viên Mỹ ở nước ngoài.

(*) Nguồn: VnExpress

Nhật Linh