Gần 300 vùng trồng sầu riêng được Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu

Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được văn bản của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ khắc phục của các mã số vùng trồng, cơ sở sầu riêng không đạt ở lần kiểm tra trực tuyến tháng 1/2023.

Tính đến nay đã có thêm 47 vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói sầu riêng đạt yêu cầu và được GACC cấp mã số. Việt Nam đã có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói đã được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này. Hiện tại, Cục Bảo vệ thực vật đang làm việc với GACC để thống nhất lịch kiểm tra trực tuyến đợt tiếp theo cho khoảng 400 vùng trồng và 60 cơ sở đóng gói sầu riêng. Sau khi thống nhất được lịch trình và nội dung kiểm tra, Cục sẽ thông báo cho các địa phương để chủ động chuẩn bị, phối hợp với Cục và GACC triển khai theo kế hoạch. Sau khi sầu riêng Việt Nam được cấp "visa" vào Trung Quốc từ tháng 7/2022, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã đạt 190 triệu USD trong năm 2022.