Gần 380.000 tài khoản chứng khoán “biến mất”

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 10/2023, cá nhân trong nước đã đóng 378.137 tài khoản giao dịch chứng khoán.

Lượng tài khoản giao dịch chứng khoán bị đóng tháng vừa qua cao hơn tổng số tài khoản được mở mới trong hai tháng liền trước.

Ở chiều ngược lại, ba nhóm nhà đầu tư còn lại, gồm: Tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài đều mở thêm tài khoản trong tháng vừa qua.

Tính đến cuối tháng 10, Việt Nam có hơn 7,4 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Trong đó, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 7,38 triệu đơn vị.

Trong tháng 10, các chỉ số ngành đều giảm điểm, trong đó giảm nhiều nhất là ngành hàng tiêu dùng giảm 20,22%; ngành năng lượng giảm 14,94% và ngành hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 14,30%,...

(*) Nguồn: Tiền Phong

Hoàng Yến