Gần 40.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3/2023

Với gần 40.000 tài khoản mở mới trong tháng 3/2023, thị trường chứng khoán chỉ đón nhận thêm 140.024 tài khoản mới kể từ đầu năm, đạt khoảng 5% tổng số tài khoản mở mới trong năm ngoái.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tính đến hết tháng 3 năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tổng cộng 7,038 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt gần 6,979 triệu tài khoản, chiếm khoảng 99,2%. Số liệu kể trên đồng nghĩa với việc thị trường đã đón nhận thêm 39.802 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong tháng 3/2023. Số lượng mở mới chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức thấp kỷ lục trong vòng 30 tháng ghi nhận vào tháng 1 đầu năm nay.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam