Gần 470.000 phương tiện vi phạm tốc độ bị thu hồi phù hiệu

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, các sở giao thông vận tải đã thu hồi phù hiệu của gần 470.000 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên.

Các địa phương thu hồi phù hiệu nhiều nhất là TP.HCM 4.236, Hà Nội 3.417, Bình Dương 2.129, Nghệ An 1.668… Ngoài ra, sở giao thông vận tải các tỉnh, thành cũng chấn chỉnh nhắc nhở đối với gần 250.000 phương tiện có vi phạm tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu.

Hàng tháng, Cục Đường bộ Việt Nam đều có văn bản yêu cầu các sở GTVT theo dõi, kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ quản lý, chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu theo quy định tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Thời gian tới, Cục Đường bộ tiếp tục nâng cấp hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, tạo thuận lợi cho các sở GTVT truy cập, phối hợp xử lý phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm.

(*) Nguồn: Báo Chính phủ

Nhật Linh