Gần 600 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai tại Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 18/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Với vai trò quan trọng, nòng cốt, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả gần 600 mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình, chuyên đề được xây dựng mới, nhân rộng phát huy hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó hàng nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác giữ gìn ANTT tại các địa bàn; nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 98.826 tin liên quan đến ANTT, góp phần tích cực để lực lượng Công an điều tra khám phá hàng nghìn vụ án.

Dịp này, 40 gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng.

Khánh An -

Việt Hà