Gần 6ha rừng tự nhiên ở Quảng Bình bị "cạo trọc"

Nhiều hecta rừng tự nhiên cần được bảo tồn và phục hồi ở khu vực giáp ranh giữa xã Kim Hóa, Lê Hóa, thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa bị các đối tượng chặt phá. Điều đáng nói là việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại đây diễn ra khá quy mô và trắng trợn.

Cây rừng vừa bị đốn hạ nằm la liệt khắp các lối đi. Rừng ở khu vực này bị cạo trọc không còn một cây nào. Nhiều cây gỗ có đường kính từ lớn từ 10-50cm bị hạ vẫn còn tươi nhựa.

Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng bị phá và xâm lấn trên địa bàn 2 xã Kim Hoá và Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá có tổng cộng 9 khu vực, rộng gần 6 ha, trong đó có hơn 4 ha rừng tự nhiên và gần 2 ha đất rừng lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Liên tiếp trong nhiều năm qua tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Quảng Bình vẫn diễn ra. Chính quyền địa phương cần phải quyết liệt hơn trong công tác điều tra, tổ chức ngăn chặn để những cánh rừng mãi xanh. 

Võ Linh