Hà Nội: Gắn hoạt động HĐND với thực hiện chính quyền đô thị

Ổn định bộ máy, hoàn thiện quy chế hoạt động, triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; kịp thời ban hành những chính sách đặc thù, hỗ trợ các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh cảnh dịch bệnh... Đây là những điểm nổi bật được HĐND thành phố Hà Nội thông tin tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra sáng 14/01.

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết 160 của Quốc hội về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu chuyên trách của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 được nâng lên 19 đại biểu, cao nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, từ 1/7/2021, nghị quyết 97 của Quốc hội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” nhiệm kỳ 2021-2026, được triển khai tại 175 UBND phường thuộc các quận nội thành và thị xã Sơn Tây, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền cấp cơ sở, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách gần 190 tỷ đồng, đồng thời phục vụ người dân nhanh nhất qua mô hình ủy quyền Công chức Tư pháp được ký chứng thực.

Ông Duy Hoàng Dương - Trưởng ban Pháp chế, HĐND TP.Hà Nội: “Nghị quyết rất quan trọng để HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thiện về bộ máy. Với 19 đại biểu hoạt động chuyên trách như vậy sẽ tạo điều kiên thuận lợi để HĐND thành phố có bộ máy hoàn chỉnh, tiếp tục thực hiện đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hđnd các cấp thành phố”.

Ông Vũ Đăng Định - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: “Trong quá trình chuyển đổi mô hình sang tổ chức chính quyền đô thị tại 18 phường trên địa bàn thì hiện nay UBND phường không còn là một cấp ngân sách. Chúng tôi đã giao chỉ tiêu trong việc phối hợp với cơ quan thuế trong thu ngân sách trên địa bàn phường, thống nhất đưa tiêu chí này vào đánh giá, bình xét thi đua cuối năm giữa UBND các phường”.

Năm 2021, HĐND thành phố thông qua 5 Nghị quyết, trong đó hỗ trợ cho 19 nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đến 31/12/2021, các địa phương đã chi trả hỗ trợ theo các nghị quyết của HĐND thành phố với tổng kinh phí hơn 435 tỷ đồng, đồng thời giám sát thực hiện các chính sách của Trung ương, đặc thù của thành phố Hà Nội. 

Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Văn hoá Xã hội, HĐND TP.Hà Nội: “Một cuộc giám sát tăng thêm những đối tượng được giám sát, cùng thực hiện trong một buổi giám sát, để giảm thời lượng giám sát, và tăng giám sát tại thực địa, để giúp phát hiện những vấn đề, kết quả, hạn chế, bất cập để kịp thời điều chỉnh”.
 
Năm 2022, HĐND Thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, qua thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” và Nghị quyết 115 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với thành phố Hà Nội./.

Thực hiện : Thanh Nga Anh Đức

quảng cáo