Gặp gỡ đầu xuân: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói về "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên

Năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có nhiều điểm mới, sáng tạo, tích cực. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn được tổ chức thành công với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên.

Chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai ngay sau Đại hội Đảng XIII. Đợt sinh hoạt chính trị này sẽ kéo dài cho đến năm 2026. Trong bối cảnh của toàn cầu hóa hiện nay, thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới để phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân sẽ có những yêu cầu đặt ra rất khác nhau. Cần cụ thể hóa các nội dung thế nào là khát vọng, thế nào là cống hiến trong thời đại ngày nay và cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện khát vọng đối với từng nhóm đối tượng thanh niên. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã dành riêng cho THQHVN cuộc trò chuyện đầu xuân về khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. 

Mời quý vị cùng theo dõi. 

Phan Hằng