Gặp gỡ đầu xuân: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại: Năm 2023, thúc đẩy ngoại giao Nghị viện, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 đã đóng góp tích cực vào thành công trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh xã hội.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó đoán định, Việt Nam vẫn duy trì tốt, củng cố kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng 8,02% - nằm trong nhóm tăng trưởng cao hàng đầu khu vực. Quy mô GDP vượt 400 tỷ USD, xuất khẩu vượt 700 tỷ USD; an sinh xã hội được bảo đảm. Trong tổng thể thành công đó, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung và hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói riêng có những đóng góp hết sức quan trọng. Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội diễn ra sôi động, góp phần thúc đẩy ngoại giao Nghị viện của Quốc hội ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần triển khai các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo dựng môi trường hoà bình ở khu vực, mở rộng hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới. Trọng tâm và nổi bật là các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức 7 nước gồm các nước láng giềng, các đối tác quan trọng tại khu vực và trên thế giới. Quốc hội cũng đón các đoàn cấp Nghị viện từ 5 nước, là các nước láng giềng và đối tác quan trọng, thăm chính thức nước ta.

Năm 2022, hoạt động đối ngoại đa phương của Quốc hội được triển khai hiệu quả tới các tổ chức Nghị viện khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội tham gia Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á AIPA 43 tại Phnom Pênh, Campuchia. Các hoạt động đối ngoại đa phương được triển khai trên tinh thần tiếp tục khẳng định cam kết chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đa phương của Việt Nam, thực hiện đường lối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị 25 ngày 8/8/ 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. 

Bên cạnh đó, hoạt động của nhóm Nghị sĩ trẻ và các nhóm Nghị sĩ hữu nghị cũng được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác đối ngoại của Quốc hội ngày càng chứng minh là động lực quan trọng, góp phần làm sâu sắc hoạt động hữu nghị, hợp tác toàn diện nhiều mặt giữa Việt Nam với các đối tác và bạn bè trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội tại các diễn đàn Liên nghị viện quốc tế và khu vực, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong điều kiện mới vì mục tiêu phục vụ phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã có buổi trò chuyện với THQHVN.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Ngọc