Gặp gỡ đầu xuân: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm để giám sát năng lượng

Năm 2022, Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường tiếp tục phát huy tính Công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, đổi mới, sáng tạo, liên kết chặt chẽ với các nhà khoa học, chuyên gia, phát huy tối đa sự đóng góp vào công tác tham vấn trong quá trình thực hiện, triển khai nhiệm vụ được giao.

Một năm với nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức khi: Mọi hoạt động của ủy ban đều được triển khai qua hình thức trực tuyến; Một số hoạt động khảo sát, giám sát đều được triển khai qua các báo cáo; Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có 7/11 đại biểu tham gia vào khóa đầu tiên.

Khối lượng công việc nhiều, đột xuất, gấp gáp, nhiều vấn đề nhạy cảm, nhiều ý kiến khác nhau nhưng lại đòi hỏi yêu cầu cao với tính chuyên môn sâu.

Phát huy hoạt động lập pháp, năm 2022, Ủy ban đã tham gia thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, giải trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, các Luật này đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Ủy ban cũng chuẩn bị các hoạt động lập pháp của năm 2023 với một số luật đáng lưu ý như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và có kế hoạch cụ thể để năm 2023, Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Tài nguyên nước, dự án Luật Viễn thông. Đồng thời, tham gia phối hợp với một số cơ quan của Quốc hội thẩm tra các dự án luật khác; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.

Hoạt động giám sát cũng thu được những thành tựu đáng kể với 3 giám sát nổi bật là Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đường Hồ Chí Minh; Giám sát Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức Phiên giải trình về chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, nhiều giám sát khác cũng gây chú ý như: tài chính trong khoa học công nghệ, hay chế biến thủy sản khi đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp để gỡ bỏ thẻ Vàng đối với khai thác, đánh bắt hải sản.

Năm 2022, Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng mang lại những kinh nghiệm quý giúp Ủy ban có những có đề xuất, kiến nghị, giải pháp đối với các vấn đề nóng hiện nay như Biến đổi khí hậu. 

Bích Hạnh