Gặp khó trong hỗ trợ đất ở và xây nhà cho hộ nghèo

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc Thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có chính sách, hỗ trợ đất ở, nhà ở là chương trình mang ý nghĩa thiết thực. Có đất, có nhà sẽ giúp các hộ nghèo ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, khi đưa vào thực tiễn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Ghi nhận tại Đắk Nông.

Gia đình anh K’Lim, bon Sa Diêng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong được hỗ trợ đất ở và nhà ở. Trong điều kiện địa phương không có quỹ đất công, gia đình anh được bố mẹ cho một mảnh đất để làm nhà. Cuộc sống của gia đình 4 người tưởng chừng sẽ có cơ hội thay đổi, thế nhưng phần đất bố mẹ cho lại nằm trong ranh giới phân khu chức năng phát triển du lịch. Được xét duyệt, bố trí kinh phí gần 2 năm nay nhưng gia đình không xây dựng được do không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khó khăn chồng khó khăn, khi các hộ đã có trong danh sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thì vướng quy hoạch khác như phát triển du lịch, quy hoạch khoáng sản bô xít nên không thể triển khai. Còn nhiều hộ khác lại không nằm đối tượng thụ hưởng khi chính sách quy định còn chưa sát với thực tiễn.

Đến nay, vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia tại Đăk Nông mới chỉ giải ngân được 360 tỷ đồng, trong đó 309 tỷ đồng là nguồn vốn từ năm 2022. Năm 2023 mới chỉ giải ngân được 51,2 tỷ đạt 4,58%. Nếu Trung ương không gỡ vướng quy hoạch khoáng sản bô xít cho địa phương này, địa phương sẽ phải đối mặt với việc không thể hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội mà trước đó đã đặt ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phúc Hân