Gây lãng phí đất, dự án nghìn tỷ bị thu hồi

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản số 3024 trong đó có ý kiến “không xem xét lại việc thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty cổ phần sữa Thông Thuận”; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án này.

Dự án được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 3/4/2017, với diện tích 479 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện thủ tục đất đai để đưa dự án đi vào hoạt động và chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, gây lãng phí về nguồn tài nguyên đất đai. Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật. Hiện Công ty Thông Thuận vẫn còn 2 dự án khác trên địa bàn này tuy nhiên hoạt động cũng không hiệu quả.

Thực hiện : Lê Trang triệu Nguyễn