Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa cho kinh doanh hàng miễn thuế

Với 17/18 thành viên UBTVQH có mặt tán thành, hôm 16/12, UBTVQH đã thống qua Nghị quyết về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. Đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Theo Tờ trình của Chính phủ: Hiện tại, hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế; hàng hoá gửi kho ngoại quan có thời gian lưu giữ không quá 12 tháng, trong trường hợp đặc biệt thì Chi Cục trưởng chi cục Hải quan đang quản lý cửa hàng miễn thuế, Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan được phép gia hạn 1 lần không quá 12 tháng. 

Đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trong gần 2 năm qua đã khiến số lượng hàng hoá lưu giữ quá hạn tại cửa hàng miễn thuế, kho ngoại quan tăng mạnh. Vì vây, Chính phủ đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho phép gia hạn thời gian lưu hàng hoá tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hoá gửi kho ngoại quan. 

Thẩm tra nội dung trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc quy định thời gian gia hạn lưu giữ hàng hóa theo quy định của Nghị quyết cần tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Nhưng việc áp dụng cụ thể phải bảo đảm linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong điều kiện cần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để phục hồi và phát triển kinh tế, kể cả trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch. 

Trong phiên thảo luận chiều 16/12, với 17/18 thành viên Uỷ ban thường vụ có mặt tán thành gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Nội dung này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

quảng cáo