Già hóa dân số và những vấn đề cần quan tâm

Sáng nay (18/3) tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023. Dự và phát biểu tại hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hội nghị đã nghe Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chia sẻ thông tin về tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam và quốc tế, những thách thức và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh này, qua đó tập trung nhấn mạnh đến những vấn đề chính sách cần quan tâm đối với người cao tuổi hiện nay như: Lương hưu, trợ cấp xã hội, hệ thống chăm sóc sức khỏe, việc làm và thu nhập cho người cao tuổi, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội và y tế thiết yếu…. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đã định hướng một số hoạt động Hội Người cao tuổi trong thời gian tới, theo đó nhấn mạnh Hội phải chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng tốt hơn về sức khoẻ, đời sống, vật chất và tinh thần, tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm nêu gương sáng để “Người cao tuổi được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh xã hội”.

Hội nghị cũng lắng nghe những trao đổi của Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa về quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và thông tin một số tình hình Quốc tế và trong nước. Qua đó giúp Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam kịp thời cụ thể hóa, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết trong cán bộ, hội viên, người cao tuổi, hướng dẫn các cấp hội tổ chức, thực hiện hiệu quả để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Như Thảo