Gia Lai: Hiệu quả từ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng biên

Qua nhiều chương trình, hoạt động dân vận khéo, sát với thực tiễn, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan đơn vị, thời gian qua, Binh đoàn 15 và Công an tỉnh Gia Lai đã phát huy sức mạnh tổng hợp gắn với đoàn kết dân tộc nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn vững chắc.

Binh đoàn 15 và Công an tỉnh Gia Lai cụ thể các nhiệm vụ được xây dựng trong quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo đúng trình tự, phân cấp, phân khu vực sát thực tiễn và phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn đứng chân. Thông qua các buổi giao ban hằng tuần, tình hình trật tự, an toàn xã hội được các lực lượng nắm chắc. Đặc biệt là mở lớp tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm của hai lực lượng đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Hằng năm, Binh đoàn 15 và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền, vận động quần chúng về luật tín ngưỡng tôn giáo, luật biên giới quốc gia; cử từng cán bộ cùng với người uy tín, trưởng thôn trên địa bàn đến từng đội sản xuất, các hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con thay đổi nhận thức, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo. Qua đây nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được nhân rộng.

Để phát huy tốt hơn những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, thời gian tới, Binh đoàn 15 và Công an tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động có âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Djuang Niê Đức Hưng