Gia Lai tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024

Sáng nay 19/3, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024. Nhiều nội dung quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được yêu cầu giải trình.

Phiên giải trình nhằm làm rõ các nội dung liên quan tới công tác đầu tư xây dựng trường THPT dân tộc nội trú Gia Lai; đầu tư trang thiết bị bệnh viện vệ tinh ung bướu; các vấn đề về vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đặc biệt, thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan tới Quy hoạch phát triển điện gió, điện mặt trời. Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai, các Sở, ngành liên quan cần đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện về vấn đề này. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền thì báo cáo kết quả thực hiện, nếu vượt thẩm quyền cần đưa ra những kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành.

Công tác lập quy hoạch phát triển điện gió, điện mặt trời thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương triển khai thực hiện từ 2016. Tuy nhiên tới năm 2017 phải dừng do có sự thay đổi về Luật Quy hoạch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Ngọc Thiện -

Đức Hưng