Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về mốc 23.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh chiều qua, giá xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, Xăng E5RON92: không cao hơn 21.690 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 23.024 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.283 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 20.944 đồng/lít; Dầu madzut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.638 đồng/kg. Như vậy, đây là kỳ điều chỉnh liên tiếp thứ 2 giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm. Cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành không thực hiện trích lập cũng như chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam