Giá xăng dầu sẽ được điều hành ra sao nếu bỏ Quỹ bình ổn giá?

Thảo luận về luật Giá ( sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, quan điểm các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ việc cần thiết duy trì Quỹ Bình ổn xăng dầu. tuy nhiên cần có tổng kết đánh giá để có phương án điều hành giá xăng dầu trong dài hạn

Thời gian qua, giá xăng dầu thế giới biến động thì Quỹ bình ổn đã phát huy vai trò “điều hòa”, góp phần giảm được tần suất và mức điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu, giảm biên độ biến động của giá, từ đó đã giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính có giải trình phương án cụ thể về lộ trình điều hành giá xăng dầu, khi có ý kiến cho rằng nên bỏ quỹ bình ổn xăng dầu

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu có số báo bảo bỏ, nhưng trong luật Giá (sửa đổi) vẫn giữ. Nên chăng trong tờ trình nói rõ trong quá trình soạn thảo và sửa đổi, những ý kiến gì còn đang khác nhau, cách xử lý của Chính phủ như thế nào? Nếu bỏ thì thế nào và giữ thì thế nào?"

Ông HỒ ĐỨC PHỚC, Bộ trưởng Bộ Tài Chính: “Quỹ bình ổn giá xăng dầu, qua đánh giá tác động, có lợi ích lớn trong thực hiện bình ổn giá xăng dầu. Tuy đây là công cụ rất hữu ích nhưng còn nhiều công cụ khác để điều chỉnh giá như thuế, phí, vấn đề điều tiết, nguồn cung".

Trước đó, cũng có ý kiến cho rằng việc duy trì Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nên có thời hạn và thời điểm. Điều này cần được đánh giá nghiên cứu tổng kết để giúp việc điều hành giá xăng dầu trong dài hạn.

Thực hiện : Hải Yến Quang Sỹ Anh Đức