Giải ngân đầu tư công: Chậm thì được, chứ rất chậm là chưa đúng

Phát biểu tranh luận với một số đại biểu về tình hình giải ngân đầu tư công rất chậm, trở thành điểm nghẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng đánh giá như vậy là chưa thỏa đáng. Theo đại biểu, tình hình giải ngân đầu tư công có chậm, nhưng không không phải rất chậm.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, trong thời gian qua, Quốc hội đã đồng hành với Chính phủ trong việc rà soát thể chế, ban hành 1 luật sửa 9 luật để hỗ trợ đầu tư công. Năm 2020 giải ngân 90%, năm 2021 giải ngân 93,4%, năm 2022 giải ngân 93%, rõ ràng trong 2 năm vừa qua đã giải ngân tốt hơn trung bình 5 năm qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!