Giải ngân đầu tư thấp nhưng chi hội thảo, tập huấn nhiều

Đầu giờ sáng nay, dưới sự chủ trì và điều hành của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề về lĩnh vực Dân tộc.

Chưa đồng tình với câu trả lời của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu Anh Lềnh trong phiên chất vấn chiều qua về việc sử dụng nguồn vốn triển khai Chương trình mục tiêu về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai tiếp tục đăng đàn tranh luận đề nghị Bộ trưởng Hầu A Lềnh chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của bộ trưởng về tính hợp lý của việc giải ngân rất thấp nhưng một phần không nhỏ được chi cho hội thảo tập huấn, tư vấn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!