Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm không đạt yêu cầu

Sáng 27/7,  Phó Thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về tình hình phân bố, giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, kết qủa thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 26/7/2022

TB+ Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tổng số giải ngân vốn NSNN đến hết tháng 7/2022 của 12 đơn vị ( thuộc tổ 2 ) là gần 7 nghìn 4 trăm tỷ đồng, đạt 29,9%, vẫn thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước ( 34,47% ). Trong đó, đối với 8 Bộ, cơ quan trung ương ước giải ngân đến hết tháng 7/2022 là 424,263 tỷ đồng, đạt 12,2% kế hoạch năm. Đối với  4 địa phương  đã giải ngân tính đến 30/6 là hơn 5 nghìn 2 trăm tỷ đồng, đạt 23,5%.

Nguyên nhân của tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm được cho là do tình trạng giá nguyên liệu nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng cao đột biến, đặc biệt là giá thép, cát xây dựng  tăng mạnh so với dự toán được duyệt. Công tác bồi thường, GPMB gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn tới dự án chưa thể triển khai hoặc triển khai chậm,  phải điều chỉnh dự toán đầu tư. Bên cạnh đó, một số vướng mắc về mặt thể chế, phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư chưa thống nhất cũng ảnh hưởng tới việc giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, PTT Lê Minh Khái không đồng tình với các lý do mà một số địa phương nêu ra để lý giải cho việc chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và đề nghị các Bộ, ngành có liên quan cần khẩn trương  tháo gỡ khó khăn và  đẩy nhanh  tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được phê duyệt. Phó Thủ tướng khẳng định, nếu đến cuối năm đơn vị nào chưa giải ngân được hoặc chậm giải ngân thì sẽ công khai và điều chuyển vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Thực hiện : Trang Linh Thế Anh