Giải ngân vốn đầu tư công chỉ bằng 22,34% kế hoạch

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 5/2024, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 148.284 tỉ đồng, chỉ bằng 22,34% kế hoạch Thủ tướng giao.

Bên cạnh một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỉ lệ giải ngân tốt, vẫn còn 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công thấp là do nhiều bất cập trong các cơ chế, chính sách, cũng như trong khâu tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó là công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu, nguồn cung nguyên vật liệu khan hiếm... khiến tiến độ triển khai các dự án diễn ra chậm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam