Giải pháp để bảo vệ người tiêu dùng tài chính sau vụ Tân Hoàng Minh, các chuyên gia kỳ vọng vào luật

Cần khung khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng tài chính. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân về các sản phẩm tài chính để tránh xảy ra những rủi ro. Đây là ý kiến của các chuyên gia tại cuộc hội thảo về “Bảo vệ người tiêu dùng tài chính, và phát triển bền vững” do Học viện Ngân hàng phối hợp với Học viện Quốc tế và Trường đại học kinh tế - Đại học Quốc gia tổ chức.

Trong bối cảnh hiện nay, việc thiếu một khung pháp lý rõ ràng chi tiết đã khiến các nhà đầu tư phải chịu nhiều thiệt hại và rủi ro như vụ huỷ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh. Vì vậy niềm tin với thị trường cũng bị suy giảm nghiêm trọng.  Hiện nay, trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 chưa có điều khoản cụ thể để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính

Ông CẤN VĂN LỰC, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia: "Nhà đầu tư vào thị trường tài chính hiện này đang được bảo vệ bằng những luật chuyên ngành như Luật Tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng và Luật Chứng khoán tuy nhiên những luật này chưa được chi tiết và tính cưỡng chế cũng chưa cao.” 

Hoàn thiện khung pháp lý được cho là một trong các giải pháp ổn định thị trường, lấy lại niềm tin nhà đầu tư trong lúc này.  

Bà PHẠM THỊ HOÀNG ANH, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng: ''Tôi cho rằng là trong thời gian tới khi chúng ta tiến hành sửa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì chúng ta có thể bổ sung thêm một chương về bảo vệ người tiêu dùng tài chính và với khung pháp lý đó nó sẽ giúp cho thị trường tài chính sẽ minh bạch hơn và các nhà đầu tư sẽ vững tin hơn khi tham gia vào thị trường tài chính.''

Ông CẤN VĂN LỰC, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia: “Từ đó thì những luật chuyên ngành ví dụ như Luật Các Tổ chức tín dụng , Luật Chứng khoán , Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ có những cái chuẩn để chi tiết hóa cụ thể hóa hơn liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính. Theo đó Chính phủ cũng cần phải có hướng dẫn về phối kết hợp rất cụ thể khi chúng ta triển khai các luật có liên quan."

Bên cạnh đó kiến thức về các sản phẩm tài chính cần được phổ cập đến người dân ngay từ trường học và thông qua nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết để người dân có thể tự bảo vệ mình khỏi các tranh chấp không đáng có.

Thực hiện : Như Hiền Việt Hà