Giải pháp đột phá gỡ vướng mắc về nhân lực y tế cơ sở

Sáng 31/03, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn họp phiên thứ 3.

Tại đây để hoàn thiện dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết giám sát, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ và tạo chuyển biến tích cực cho y tế cơ sở y tế dự phòng thời gian tới

 Các đại biểu tiếp tục chỉ ra nhiều vướng mắc của hệ thống y tế cơ sở, cần có giải pháp căn cơ tháo gỡ liên quan đến: Nguồn lực, cơ sở vật chất, tổ chức hệ thống, thực hiện cơ chế tự chủ, đặc biệt là vấn đề nhân lực y tế.

Qua thực tiễn giám sát ghi nhận nhiều tâm tư, kiến nghị của y tế cơ sở về chế độ đãi ngộ, thu hút và giữ chân nhân lực, các đại biểu cho rằng giải pháp cốt lõi vẫn là quan tâm chính sách tiền lương.

Đánh giá cao các ý kiến góp ý sâu sắc, thiết thực của các thành viên Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo và Nghị quyết giám sát, trong đó phải cụ thể rõ việc, rõ người và rõ thời hạn hoàn thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục tổng kết đề án về mạng lưới y tế cơ sở 2016 để xây dựng đề án mới với những chỉ tiêu cụ thể, báo cáo Quốc hội những vấn đề chính sách vượt thẩm quyền.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Như Thảo Tùng Dương