Giải pháp khắc phục quy hoạch treo

Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay 7/11, đại biểu đặt ra vấn đề đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng về giải pháp để khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định cho biết, tháng 9/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 82 về tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình quản lý, sử dụng đất đai đô thị, để khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như định cư của người dân.

Theo Bộ trưởng, sau khi có Nghị quyết 82, Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện, qua đó rà soát tiến hành điều chỉnh bổ sung hệ thống quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng. Qua đó tham mưu sửa đổi Luật Xây dựng và các văn vản hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho cấp phép xây dựng có thời hạn tại dự án có quy hoạch chậm thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam