Giải pháp khoa học công nghệ sinh trắc học ADN, giọng nói, mống mắt phục vụ triển khai Luật Căn cước

Chiều nay (6/2), Bộ Công an tổ chức hội thảo về đánh giá các giải pháp khoa học, công nghệ sinh trắc học ADN, giọng nói, mống mắt phục vụ triển khai Luật Căn cước mới, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích tổng quan trong nước và quốc tế về chuyển đổi số liên quan đến sinh trắc học, xu hướng và ứng dụng thực tiễn. Từ đó đưa ra các giải pháp để khi áp dụng mang lại hiệu quả. Đồng thời, việc triển khai, ứng dụng phải đảm bảo đáp ứng cơ sở phù hợp với chính sách pháp luật của đất nước Việt Nam, thông lệ khu vực, quốc tế và tình hình thực tế của người dân.

Khánh An -

Việt Hà