Giải pháp nào để quản lý thị trường vàng?

Minh bạch thị trường vàng, tăng cường thanh kiểm tra, cần những biện pháp dài hơi hơn trong quản lý thị trường vàng. Đây là những ý kiến mà nhiều chuyên gia đưa ra bên lề tọa đàm “Đối thoại chính sách: Ổn định thị trường vàng, giữ vững vĩ mô, tạo đà phục hồi trong bối cảnh bất định” do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam