Giải pháp nào gỡ khó cho các chương trình mục tiêu quốc gia?

Những vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cũng là những nhận định mà nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra bên hành lang Quốc hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

 

 

Lê Hương