Giải pháp ngăn chặn xuống cấp về văn hoá, đạo đức xã hội

Xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, trong đó có các giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về văn hoá, đạo đức xã hội từ gia đình đến nhà trường là những vấn đề được 2 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ trong phiên trả lời chất vấn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội chiều 10/8.

Tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) nêu vấn đề quan tâm nhất về văn hóa hiện nay là xây dựng nếp sống văn hóa, ngăn chặn sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức xã hội. Vấn đề này đã được chỉ ra từ lâu nhưng chưa được giải quyết.

Bà NGUYỄN THỊ KIM THUÝ, Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng: "Có ý kiến cho rằng Bộ chưa thật sự quan tâm đến lĩnh vực gia đình. Đề nghị Bộ trưởng bày tỏ quan điểm về ý kiến trên."

Đại biểu PHẠM VĂN HÒA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: "Có ý kiến về việc xâm hại văn hoá gia đình và đạo đức xã hội xuống cấp, đề nghị Bộ trưởng chia sẻ cho bà con cử tri giải pháp để xây dựng môi trường văn hoá và đạo đức xã hội, đạo đức gia đình”.

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Không phải không quan tâm đến vấn đề này. Bộ chúng tôi có vụ văn hoá gia đình. Vụ này có nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá gia đình. Còn tôi đang đề xuất để xây dựng gia đình văn hóa và vừa rồi thì chúng ta đã triển khai Chỉ thị 06 của Ban bí thư về xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng đã tích cực lãnh đạo và chúng tôi cũng đã có quyết định để tổ chức thực hiện các nội dung này".

Các đại biểu cũng đặt câu hỏi về giải pháp ngăn chặn sự suy thoái trong văn hóa ứng xử, trong đó có văn hoá học đường.

Bà TRẦN KHÁNH THU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: “Trong thời gian qua đã có biểu hiện đáng lo ngại về bạo lực học đường, bạo lực y tế. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết những giải pháp, căn cơ nào để hạn chế, khắc phục tình trạng trên. Câu hỏi này đại biểu cũng đặt ra với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?" 

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Bạo lực gia đình, bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối và rất khổ tâm. Chúng tôi đang tập trung vào vấn đề xây dựng môi trường văn hóa trong trường học và đang phối hợp với Bộ Giáo dục để xây dựng bộ tiêu chí môi trường văn hóa. Khi bộ tiêu chí ban hành thì trách nhiệm của người thầy, trách nhiệm của học sinh là phải tự giác ghép vào để thực hiện các tiêu chí và từng bước xây dựng để hình thành và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục về những giá trị về văn hóa về đạo đức cho học sinh bởi vì cái mối quan hệ giữa gia đình nhà trường và xã hội luôn luôn là mối quan hệ bền chặt".

Ông NGUYỄN KIM SƠN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Bộ đã triển khai nhiều hoạt động, chính sách liên quan, trong đó việc triển khai chương trình giáo dục THPT mới là giải pháp toàn diện để tăng cường tố chất văn hóa và phát triển con người trong trường học. Tập trung rà soát bộ quy tắc ứng xử trong trường học".

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam